Inchide

Trimite unui prieten

Investiții

Exportă PDF - Investiții Tipăreşte pagina - Investiții Trimite unui prieten - Investiții

Alimentarea cu apă

Comuna Hemeiuş deține un sistem de alimentare cu apă, cu o lungime a rețelei de distribuție de 34 km. A fost construită în anul 2007, deservește 369 de gospodării către care s-au distribuit în anul 2012 8000 mc apa. Rețeaua de apă deține în acest moment autorizație de funcționare de la direcția de Sănătate Publică.

 Reţeaua de alimentare cu apă necesită lucrări de extindere în satele Hemeiuş şi Lilieci, pe o lungime de 3,5 km, pentru care există deja studiul de fezabilitate şi proiect tehnic, fiind în faza de execuţie.

-          Sistemul de alimentare cu apă mai cuprinde 1 rezervor de apă de 100 mc cu staţie de clorinare încorporată, amplasat în satul Fântânele, operabil din 2010.

-          1  rezervor de 300 mc cu staţie de clorinare încorporată, în Hemeiuş, recepţionat însă nu operează întrucât reţeaua de distribuţie nu este finalizată

-          4 puţuri de adâncime forate în islazul comunal.

 

Sistemul de canalizare

Comuna Hemeiuş nu deține un sistem de canalizare pentru ape uzate. Exista studiu de fezabilitate si proiect tehnic pentru cateva tronsoane de canalizare in lungime de 9 km.

 

 

Alimentare cu gaz metan

Comuna Hemeius detine o retea de distributie gaze naturale având o lungime de       17 km, executaţi de către Primăria Hemeiuş la care se mai adauga cca 21 km executaţi de-a lungul drumurilor aflate în proprietate privată. Reţeaua de gaz metan deserveşte 655 de gospodării, fiind distribuiţi în anul 2012 către populaţie 2028000 mc gaz.

Reţeaua a fost construită între 2004-2013.

Se intenţionează extinderea reţelei de gaze naturale cu 4,68 km, pe următoarele tronsoane:

-          Str. Sub Vie – 700 m

-          Str. Noua 700 m,

-          Str. Bistriciora – 400 m,

-          Str. Liliacului 800 m     

-          Str luncii – 480 m

-          Str. Pod Ciobanu – 900 m,

-          Str. Noua 700 m.

În prezent există documentaţii tehnice întocmite pentru 1,8 km reţea distribuţie gaze.

 

 

 

 

Alimentare cu energie electrică

            Energia electrică necesară consumatorilor este asigurată din sistemul energetic național. Este necesară extinderea reţelei de energie electrică cu 5,48 km  în zonele în care s-a construit recent:

-          Str Luncii – 980 m

-          Str. Sub Vie – 700 m

-          Str. Pod Ciobanu – 900 m,

-          Str. Noua 700 m,

-          Str. Bistriciora – 400 m,

-          Str. Catinei – 1000 m,

-          Str. Liliacului 800 m     

            Rețeaua electrică de iluminat public are o lungime de 35 km, este executată pe stâlpi comuni cu rețeaua electrică de distribuție publică și este alimentată prin intermediul posturilor de transformare existente. Este necesară extinderea sa cu 20 km.

            Pentru gospodăriile individuale alimentarea cu energie electrică se face din rețeaua de joasă tensiune. Această rețea este realizată cu conductori funie din aluminiu și conductori torsadați fixați prin console pe stâlpi din beton.

 

          

Primăria Hemeiuş deţine documentaţii tehnice (SF, DALI, PTh) pentru obiective de investitii nerealizate încă

 

 

Nr. Crt

 Denumirea obiectivului de investitii

Data elaborarii

Valoare proiect (lei)

1

Extindere retea de gaze naturale

2014

4.050.000

2

Extindere retea de alimentare cu apa potabila

2014

1.925.492

3

Infiintare teren de sport

2013

1.001.795

4

Alimentare cu energie electrica

2009

343.909