Inchide

Trimite unui prieten

Planul de pregatire

Exportă PDF - Planul de pregatire Tipăreşte pagina - Planul de pregatire Trimite unui prieten - Planul de pregatire

              I.      OBIECTIVELE PREGĂTIRII

 

·       OBIECTIVE  PRINCIPALE

*                Perfecţionarea şi specializarea comitetului judeţean şi comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă, centrelor operative, celulelor de urgenţă, a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul protecţiei civile,  serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, formaţiilor de intervenţie,  pentru a fi în măsură să participe la prevenirea, limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor de protecţie civilă, produse pe timp de pace sau  război şi la misiuni umanitare.

*                Apropierea activităţii preventive de cetăţean şi comunitate prin impunerea competentă şi profesionistă a unor standarde ridicate de cunoaştere şi aplicare a legii de către factorii responsabili şi cetăţeni, creşterea ponderii educaţiei preventive desfăşurate în rândul acestora, angrenarea în mai mare măsură a populaţiei, comunităţilor şi factorilor responsabili la realizarea unui grad ridicat de autoprotecţie care, evident, duce la  îmbunătăţirea nivelului de protecţie a vieţii şi proprietăţii.

 

·         OBIECTIVE SPECIFICE

*                Optimizarea organizării activităţii de planificare şi desfăşurare a pregătirii pentru răspuns, în cazul situaţiilor de protecţie civilă, a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Maior CONSTANTIN ENE “ al judeţului Bacău  şi a subunităţilor de intervenţie subordonate, în concordanţă cu prevederile legislaţiei în vigoare.

*                Organizarea, desfăşurarea şi conducerea activităţilor de prevenire a situaţiilor de protecţe civilă.

*                Îmbunătăţirea continuă a înzestrării prin derularea programelor de achiziţionare a tehnicii, aparaturii şi materialelor specifice protecţiei civile.

*                Aplicarea în practică  a legislaţiei ce reglementează acest domeniu de activitate.

*                Angajarea resurselor materiale necesare, conform calculelor de fundamentare, îmbunătăţirea continuă a înzestrării.

*                Folosirea unor proceduri viabile, de intervenţie operativă în cazul producerii unor situaţii de protecţie civilă.

 

II.      CADRUL ORGANIZATORIC

*                Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă, modificată şi completată prin Legea nr.212/2006;

*                Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

*                Legea nr.46/1996 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare;

*                Legea învăţământului nr.84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

*                Hotărârea Guvernului României nr.308/1995 privind organizarea şi funcţionarea activităţii de pregătire în domeniul apărării civile;

*                Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.712/2005 privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, modificat şi completat prin OMAI nr.786/2005;  

*                Ordonanţa Guvernului nr.88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă,aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările ulterioare.

*                Ordonanţa Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă.

*                Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.  606/2005 privind pregătirea personalului din compunerea comitetelor pentru situaţii de urgenţă în centrele zonale de pregătire.

*                Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă;

*                Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.1474/2006 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă;  

*                  Dispoziţia Inspectorului General nr.1122/I.G./23.09.2005 pentru aprobarea Metodologiei de elaborarea documentelor de organizare planificare şi evidenţă a învăţământului din instituţiile de pregătire din subordinea Inspectoratului General.