Galerie foto Galerie video Carte de oaspeti

CORONAVIRUS

SIPOCA AFIR

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
98 / 2020 privind aprobarea achiziționării unor mijloace fixe 21-12-2020
97 / 2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 21-12-2020
96 / 2020 privind susținerea financiară a parohiei ortodoxe Sf. Ilie”din satul Lilieci, comuna Hemeiuș, județul Bacău 21-12-2020
95 / 2020 privind acordarea unui ajutor de urgență 21-12-2020
94 / 2020 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, nivelurile pentru valorile impozabile precum și amenzile aplicabile în anul fiscal 2021 prin indexarea acestora cu rata inflației 21-12-2020
93 / 2020 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Hemeiuș, județul Bacău 21-12-2020
92 / 2020 privind ocuparea temporară a suprafeței de 43 mp parte din domeniul public al comunei Hemeiuș, respectiv zona de protecție a străzilor Crinului și Tulbuc din satul Lilieci, comuna Hemeiuș, județul Bacău, în vederea realizării lucrărilor de ”Extindere rețea apă și canal” de către SC Casa Valito pe durata obținerii autorizației de construire și executării lucrărilor 21-12-2020
91 / 2020 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către SC Delgaz Grid SA asupra terenului în suprafață de 116,80 mp din domeniul public al comunei Hemeiuș, județul Bacău, pentru obiectivul ”Extindere rețea gaze naturale presiune redusă în satul Lilieci, str. Tulbuc, comuna Hemeiuș, județul Bacău” 21-12-2020
90 / 2020 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către SC Delgaz Grid SA asupra terenului în suprafață de 203 mp din domeniul public al comunei Hemeiuș, județul Bacău, teren ocupat definitiv pentru obiectivul ”Alimentare cu energie electrică a 30 de locuințe tip parter aparținând SC Casa Valito SRL” pe str. Crinului și str. Tulbuc din satul Lilieci, comuna Hemeiuș, județul Bacău 21-12-2020
89 / 2020 privind aprobarea documentației necesare lansării procedurii de achiziție publică în vederea încheierii contractului pentru prestarea serviciilor de colectare și transport a gunoiului menajer, inclusiv a celui reciclabil selectiv (conform prevederilor din Legea nr.132/2010) cu excepția deșeurilor toxice, periculoase și a celor cu regim special, pe raza comunei Hemeiuș, județul Bacău 21-12-2020
88 / 2020 privind stabilirea taxei de salubritate pentru activitatea de colectare și transport a deșeurilor menajere cu excepția celor toxice, periculoase sau cu regim special în anul 2021 21-12-2020
87 / 2020 privind stabilirea numărului și al cuantumului burselor școlare pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din comuna Hemeiuș, județul Bacău, pentru anul școlar 2020-2021 21-12-2020
86 / 2020 privind modificarea HCL nr.50/2018 cu referire la aprobarea proiectului "Modernizare și dotare Școala Ion Simionescu, sat Lilieci, comuna Hemeiuș, judetul Bacău" și a cheltuielilor legate de proiect 04-12-2020
85 / 2020 privind modificarea HCL nr.51/2018 cu referire la aprobarea proiectului "Modernizare și dotare Școala Grigore Tăbăcaru, sat Hemeiuș, comuna Hemeiuș, judetul Bacău" și a cheltuielilor legate de proiect 04-12-2020
Înapoi

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență

Informare COVID-19

Inventarul domeniului public