Galerie foto Galerie video Carte de oaspeti SIPOCAAFIR

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
9 / 2019 privind aprobarea modificării prin act adițional a contractului de concesiune nr.6724 din 16.10.2013 prin suplimentarea suprafețelor de teren concesionată de 10.000 mp și 3.441 mp cu suprafața de 6.000 mp din intravilanul localității Hemeiuș, județul Bacău, T.45, P.471 31-01-2019
8 / 2019 privind însușirea modificărilor intervenite în inventarul domeniului public al comunei Hemeiuș, județul Bacău 31-01-2019
6 / 2019 privind completarea HCL nr.60 din 27.09.2016 cu referire la atribuirea de denumiri unor străzi noi din comuna Hemeiuș, județul Bacău 31-01-2019
5 / 2019 privind modificarea și completarea HCL nr.55/2018 privind acordul pentru execuția lucrărilor pe domeniul privat al comunei în suprafață de 39 mp teren concesionat de către SC Tecnostamp Triulzi East Europe SRL- pentru obiectivul „Alimentare cu energie electrică hala de producție aparținând SC Tecnostamp Triulzi East Europe SRL- lucrări în instalația de utilizare faza PT+CS+PAC și HCL nr.88/2018 privind aprobarea execuției lucrărilor și ocuparea temporară a terenului în suprafață de 520 mp, categoria de folosință pajiști permanente din domeniul privat al comunei- pentru obiectivul „Alimentare cu energie electrică hala de producție aparținând SC Tecnostamp Triulzi East Europe SRL- lucrări în instalația de utilizare faza PT+CS+PAC 31-01-2019
4 / 2019 privind aprobarea achiziționării unui număr de două freze de zăpadă în scopul deszăpezirii spațiilor înguste 31-01-2019
3 / 2019 privind aprobarea Actului adițional nr.1 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău nr.1078/1087 din 16.04.2018 31-01-2019
2 / 2019 privind aprobarea Planului anual de evoluție al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru Proiectul „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău” și a cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2019 31-01-2019
1 / 2019 pentru aprobarea Actului adițional nr.3 la Documentul de poziție privind modul de implementare a Proiectului „ Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău” 31-01-2019
97 / 2018 privind aprobarea cotizației anuale către Asociația GAL „Plaiurile Bistriței” 19-12-2018
96 / 2018 privind utilizarea definitivă din excedentul bugetului local al anilor precedenți a sumei în valoare de 270.000 lei 19-12-2018
Înapoi

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Chestionare

Cum apreciati actuala administratie ?

Foarte buna

Buna

Sub asteptari

Votează