Galerie foto Galerie video Carte de oaspeti SIPOCAAFIR

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
95 / 2018 privind aprobarea organizării Manifestărilor Culturale și Artistice ce se vor desfășura cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă în comuna Hemeiuș, județul Bacău 19-12-2018
94 / 2018 privind acordarea unor ajutoare de urgență 19-12-2018
93 / 2018 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către SC Delgaz Grid SA asupra terenului extravilan în suprafață de 24,28 mp aparținând domeniului privat al localității Hemeiuș, județul Bacău, identificat cu nr. cadastral 65369 pentru obiectivul „Alimentare cu energie electrică hală de producție aparținând SC Tecnostamp Triulzi East Europe SRL” din comuna Hemeiuș, județul Bacău- tarif de racordare” 19-12-2018
92 / 2018 privind aprobarea documentației de urbanism „ Plan urbanistic general și Regulamentul local de urbanism al comunei Hemeiuș, județul Bacău” 19-12-2018
91 / 2018 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, nivelurile pentru valorile impozabile precum și amenzile aplicabile în anul fiscal 2019 19-12-2018
90 / 2018 privind stabilirea taxei de salubritate pentru activitatea de colectare și transport a deșeurilor menajere cu excepția celor toxice, periculoase sau cu regim special în anul 2019 19-12-2018
89 / 2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 19-12-2018
88 / 2018 privind aprobarea execuției lucrărilor și ocuparea temporară a terenului în suprafață de 520 mp, categoria de folosință pajiști permanente din domeniul privat al comunei- pentru obiectivul „ Alimentare cu energie electrică hală de producție aparținând SC Tecnostamp Triulzi East Europe SRL- lucrări în instalația de utilizare” faza PT+CS+PAC 19-12-2018
87 / 2018 privind aprobarea întocmirii/actualizării „ Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor” și aprobarea întocmirii/actualizării „STrategiei Locale de Dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2014-2020” 29-11-2018
86 / 2018 privind însușirea modificărilor intervenite în inventarul domeniului public al comunei Hemeiuș, județul Bacău 29-11-2018
Înapoi

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Chestionare

Cum apreciati actuala administratie ?

Foarte buna

Buna

Sub asteptari

Votează