Galerie foto Galerie video Carte de oaspeti Serviciul de urgență 112

INFORMARE

Ajutoare de încălzire sezonul rece 2021-2022


CORONAVIRUS

SIPOCAAFIR

Analiza SWOT

Analiza SWOT a infrastructurii

 

 

PUNCTE TARI

 

 

PUNCTE SLABE

 • Existenţa studiilor de fezabilitate şi sau proiectelor tehnice pentru extindere sistem public de alimentare cu apă, extindere sistem de alimentare cu gaze naturale, alimentare cu energie electrică.
 • traversarea localităţii de către DN 15 şi DJ 119B
 • existenţa unei reţele de drumuri locale asfaltate
 • existenţa transportului de călători de tranzit
 • existenţa instalaţiilor electrice interioare
 • existența unui sistem de alimentare cu apă
 • existența reţelei de alimentare cu energie electrică
 • existența unui sistem centralizat de colectare şi transport gunoi menajer (Soma)
 • ponderea mare a drumurilor pietruite şi de pământ
 • inexistența unui sistem de canalizare pentru ape uzate
 • inexistenţa monitorizării permanente a calităţii apelor, solului şi aerului
 • inexistenţa studiilor şi observaţiilor asupra habitatelor naturale, faunei şi florei din zonă
 • existenţa depozitelor de gunoi menajer neconforme, neautorizate

OPORTUNITĂȚI

 

AMENINȚĂRI

Dezvoltarea turismului ecologic

Existenţa unor programe de finanţare europeană pentru:

 • extinderea actualei reţele de alimentare cu apă
 • Extindere rețea de joasă tensiune
 • Realizarea unui sistem centralizat de canalizare şi staţie de epurare
 • Interesul crescul al sectorului privat de a stabili parteneriate public-privat în vederea realizării de obiective de interes public
 •  Degradarea habitatelor naturale potenţial valoroase cu efecte asupra florei şi faunei
 •  Întârzieri în lansarea programelor de finanţare prin fondurilor europene
Înapoi


Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Românii au Talent

Plăți online

Grafic de colectare deșeuri

Legea 17/2014

 

Ordin nr.311 din 2020

 

Informare COVID-19

Inventarul domeniului public