Galerie foto Galerie video Carte de oaspeti SIPOCA

Varianta Ocolitoare

PENTRU PERSOANELE CARE  AU SUPRAFETE EXPROPRIATE PENTRU CONSTRUIREA VARIANTEI OCOLITOARE BACAU

 

DATE DE CONTACT

– ing. ALEXANDRU de la CNAIR, 

       alexandruadrian2005@yahoo.com

AFIR

Infrastructura

Comuna Hemeiuş este traversată de o reţea importantă de căi de comunicaţie:

-          Calea ferată nr. 509 Bacău- Bicaz cu staţie în localitatea Hemeiuş;

-          Drumul naţional DN 15 pe o lungime de 8 km. DN 15 face legatura între municipiul Bacău - Piatra Neamt – Bicaz – Borsec – Târgu Mureş – Turda, se află într-o stare bună, perimţând deplasarea autovehiculelor în condiţii de siguranţă. DN 15 are doua benzi de circulaţie, suprastructura este din beton asfaltic iar şanţurile de scurgere a apei sunt funcţionale.

-          drumul judetean  DJ 119 pe o lungime de 6,7 km. DJ 119 face legatura intre DN 15 si DN 2G, conectând comunele Hemeius si Margineni. Starea drumului este bună şi permite circulaţia autovehiculelor în condiţii de siguranţă. DJ 119 are două benzi de circulaţie, suprastructura realizată din beton asfaltic, şanţurile sunt funcţionale;

-          Drumul comunal DC 194 cu o lungime de 1,50 km în interiorul comunei. Drumul DC 194 face legatura între DN 15 şi DJ 119 B, are o banda de circulaţie, calea de rulare este din îmbrăcăminte asfaltică uşoară, şanţurile sunt funcţionale.

-          De asemenea, comuna Hemeiuş deţine reţele de:

§  Drumuri comunale în lungime de 6,161 km

§  Drumuri săteşti în lungime de 38,368 km

§  Drumuri de exploataţie agricolă în lungime de 34,500 km

 

Din întreaga reþea de drumuri locale doar 11,577 km au îmbrãcãminte din beton asfaltic, 33,252 km sunt drumuri cu îmbrãcãminte din balast iar 34,500 km sunt drumuri din pãmânt.

 

            Poduri

-    Podul de la Biserica Hemeiuş nu face faţã traficului greu.

-    Pod peste LIMPEDEA nu face faţã traficului greu

 

In perioada urmãtoare, Primãria Hemeiuş intenţioneazã modernizarea a 8,409 km de drumuri locale, dupa cum urmează:

-          CATINEI = 860 M

-          IZVORUL ALB = 600 M

-          ALEEA PARCULUI = 900 M

-          LACULUII 364 M,

-          NOUA = 350 M

-          LUNCII = 550 M

-          GRIGORE TABACARU = 500 M

-          ALEEA TEILOR = 750 M

-          CAISILOR = 240 M

-          PAJISTE = 700 M

-          PASTORILOR = 825 M

-          PRISACA =  550 M

-          VISINILOR = 270 M

-          HOLBAN = 150 M

-          POD CIOBANU = 800 M

Alimentarea cu apă

Comuna Hemeiuş deține un sistem de alimentare cu apă, cu o lungime a rețelei de distribuție de 34 km. A fost construită în anul 2007, deservește 369 de gospodării către care s-au distribuit în anul 2012 8000 mc apa. Rețeaua de apă deține în acest moment autorizație de funcționare de la direcția de Sănătate Publică.

 Reţeaua de alimentare cu apă necesită lucrări de extindere în satele Hemeiuş şi Lilieci, pe o lungime de 3,5 km, pentru care există deja studiul de fezabilitate şi proiect tehnic, fiind în faza de execuţie.

-          Sistemul de alimentare cu apă mai cuprinde 1 rezervor de apă de 100 mc cu staţie de clorinare încorporată, amplasat în satul Fântânele, operabil din 2010.

-          1  rezervor de 300 mc cu staţie de clorinare încorporată, în Hemeiuş, recepţionat însă nu operează întrucât reţeaua de distribuţie nu este finalizată

-          4 puţuri de adâncime forate în islazul comunal.

Sistemul de canalizare

Comuna Hemeiuş nu deține un sistem de canalizare pentru ape uzate. Exista studiu de fezabilitate si proiect tehnic pentru cateva tronsoane de canalizare in lungime de 9 km.

 

Alimentare cu gaz metan

Comuna Hemeius detine o retea de distributie gaze naturale având o lungime de       17 km, executaţi de către Primăria Hemeiuş la care se mai adauga cca 21 km executaţi de-a lungul drumurilor aflate în proprietate privată. Reţeaua de gaz metan deserveşte 655 de gospodării, fiind distribuiţi în anul 2012 către populaţie 2028000 mc gaz.

Reţeaua a fost construită între 2004-2013.

Se intenţionează extinderea reţelei de gaze naturale cu 4,68 km, pe următoarele tronsoane:

-          Str. Sub Vie – 700 m

-          Str. Noua 700 m,

-          Str. Bistriciora – 400 m,

-          Str. Liliacului 800 m     

-          Str luncii – 480 m

-          Str. Pod Ciobanu – 900 m,

-          Str. Noua 700 m.

În prezent există documentaţii tehnice întocmite pentru 1,8 km reţea distribuţie gaze.

 

 

 

 

Alimentare cu energie electrică

            Energia electrică necesară consumatorilor este asigurată din sistemul energetic național. Este necesară extinderea reţelei de energie electrică cu 5,48 km  în zonele în care s-a construit recent:

-          Str Luncii – 980 m

-          Str. Sub Vie – 700 m

-          Str. Pod Ciobanu – 900 m,

-          Str. Noua 700 m,

-          Str. Bistriciora – 400 m,

-          Str. Catinei – 1000 m,

-          Str. Liliacului 800 m     

            Rețeaua electrică de iluminat public are o lungime de 35 km, este executată pe stâlpi comuni cu rețeaua electrică de distribuție publică și este alimentată prin intermediul posturilor de transformare existente. Este necesară extinderea sa cu 20 km.

            Pentru gospodăriile individuale alimentarea cu energie electrică se face din rețeaua de joasă tensiune. Această rețea este realizată cu conductori funie din aluminiu și conductori torsadați fixați prin console pe stâlpi din beton.

          

Primăria Hemeiuş deţine documentaţii tehnice (SF, DALI, PTh) pentru obiective de investitii nerealizate încă

 

Nr. Crt

 Denumirea obiectivului de investitii

Data elaborarii

Valoare proiect (lei)

1

Extindere retea de gaze naturale

2014

4.050.000

2

Extindere retea de alimentare cu apa potabila

2014

1.925.492

3

Infiintare teren de sport

2013

1.001.795

4

Alimentare cu energie electrica

2009

343.909

 

Managementul deșeurilor

 

Deșeurile menajere din gospodăriile populației care nu se elimină prin ardere se depozitează în 6 puncte de colectare selectiva a gunoiului şi în 6 puncte de colectare a recipientelor din plastic.

Alte surse  de poluare  din comuna Hemeiuş sunt:

-          gospodării ale populației, ca sursă generatoare de deșeuri menajere, emise de noxe de la sistemele de încălzire ale locuințelor (emisii de oxizi de azot, oxizi de sulf, oxizi de carbon) în strânsă legătură cu natura combustibililor, înălțimea coșurilor și nivelul de concentrare pe unitatea de suprafață.

-          traficul rutier care generează emisii de gaze de eșapament de la autovehiculele aflate în trafic. Noxele emise (oxizi de sulf și azot, acroleina, plumb și metale grele, compuși organici volatili) sunt determinate cantitativ de nivelul valoric de trafic înregistrat, tipul motoarelor și distanța față de arterele rutiere

-          unități prestatoare de servicii (baruri) 

-          latrinele de tip uscat și puțurile absorbante din gospodării pot afecta pânza freatică

 

Pentru ridicarea deșeurilor, primăria Hemeiuş are încheiat un contract cu SOMA Bacău până în anul 2015, urmând a  fi prelungit.

 

Alte utilităţi

 

În Comuna Hemeiuş furnizează deja servicii de telefonie fixă, internet şi televiziune Romtelecom, RDS şi UPC acoperind cca 60% din comună. Se estimează că aceste reţele trebuie extinse pe o lungime de 30 km.

Înapoi


Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Chestionare

Cum apreciati actuala administratie ?

Foarte buna

Buna

Sub asteptari

Votează