Galerie foto Galerie video Carte de oaspeti SIPOCA

Varianta Ocolitoare

PENTRU PERSOANELE CARE  AU SUPRAFETE EXPROPRIATE PENTRU CONSTRUIREA VARIANTEI OCOLITOARE BACAU

 

DATE DE CONTACT

– ing. ALEXANDRU de la CNAIR, 

       alexandruadrian2005@yahoo.com

AFIR

Măsuri preventive

CAPITOLUL I.

DISPOZIŢII GENERALE

 

Secţiunea 1.   Definiţie, scop, obiective

 

Definiţie :Panul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor (PAAR), reprezintă documentul  care cuprinde riscurile potenţiale identificate la nivel de judeţ sau localitate componentă acesteia (reşedinţă de judeţ, municipiu, oraş, comună), măsurile, acţiunile şi resursele necesare pentru managementul riscurilor respective.

 

Scopul:  Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor (PAAR) are scopul de a asigura cunoaşterea, de către toţi factorii implicaţi, a sarcinilor şi atribuţiilor ce le revin premergător, pe timpul şi după  apariţia unei situaţii de urgenţă, de creare a unui cadru unitar şi coerent de acţiune pentru prevenirea şi gestionarea riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă şi de a asigura un răspuns optim în caz de urgenţă, adecvat fiecărui tip de risc identificat.

 

Obiective :

1.                        Asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă, prin evitarea manifestării acestora, reducerea fecvenţei de producere ori limitarea consecinţelor lor, în baza concluziilor rezultate în urma identificării şi evaluării tipurilor de risc, conform schemei cu riscurile teritoriale.

2.                        Amplasarea şi dimensionarea unităţilor operative şi a celorlalte forţe destinate asigurării funcţiilor de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă.

3.                        Stabilirea concepţiei de intervenţie în situaţii de urgenţă şi elaborarea planurilor operative.

4.                        Alocarea şi optimizarea forţelor şi mijloacelor necesare prevenirii  şi gestionării situaţiilor de urgenţă.

 

Secţiunea a 2-a.  Responsabilităţi privind analiza şi acoperirea riscurilor

 

2.1.         Acte normative de referinţă.

 

ü     Legea nr. 481 din 24 noiembrie 2004 privind protecţia civilă, modificată şi completată prin Legea nr.212 din 24 mai 2006 (cap.II,art.10,lit.(d,h); 

ü     Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor (cap.I,art.1,lit.(j) ;

ü     H.G.R. nr. 1492 din 9 septembrie 2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste.(cap.3,art.14) ;

ü     H.G.R. nr. 2288 din 9 decembrie 2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă ;

ü     Ordinul nr. 638/2005 420/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale ;

ü     Ordinul nr. 1995/2005 / 1160/2006 al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului / Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului  la cutremure şi/sau alunecări de teren ;

ü     Ordinul nr. 684/2005 al Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru aprobarea Normelor metodologice privind planificarea, pregătirea şi intervenţia în caz de accident nuclear sau urgenţă radiologică ;

ü     Ordinul 470/2005 / 1149/2006 al Ministerului Comunicaţiilor şi Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei şi Ministerului Administraţiei şi Internelor  pentru aprobarea Regulamentului privind managementul situaţiilor de urgenţă specifice tipurilor de riscuri din domeniul de competenţă al M.C.T.I. ;

 

Ordinul nr.551/1475 din 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea şi gestionarea riscurilor cauzate de căderile de grindină şi secetă severă, a Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă în domeniul fitosanitar-invazii ale agenţilor de dăunare şi contaminarea culturilor agricole cu produse de uz fitosanitar şi a Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă ca urmare a incendiilor de pădure ;

 

ü     Ordin   Nr. 132 din 29 ianuarie 2007  pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor

Fișiere atașate

Înapoi


Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Chestionare

Cum apreciati actuala administratie ?

Foarte buna

Buna

Sub asteptari

Votează