Galerie foto Galerie video Carte de oaspeti

CORONAVIRUS

SIPOCA AFIR

Proiecte și investiţii

PROIECTE ȘI INVESTIŢII


1. INFRASTRUCTURA

 

1.1 Cai de comunicatie

 

Comuna Hemeiuş este traversată de o reţea importantă de căi de comunicaţie:

-          Calea ferată nr. 509 Bacău- Bicaz cu staţie de tip – halta -  în localitatea Hemeiuş;

-          Drumul naţional DN 15 pe o lungime de 8194 metri. DN 15 face legatura între municipiul Bacău si municipiul Piatra Neamt, se află într-o stare bună, permiţând deplasarea autovehiculelor în condiţii de siguranţă. DN 15 are doua benzi de circulaţie, suprastructura este din beton asfaltic, nu are şanţurile de scurgere a apei.

-          drumul judetean  DJ 119 B pe o lungime de 6,7 km. DJ 119B face legatura intre DN 15 si DN 2G, conectând comunele Hemeius si Margineni.    Starea drumului este bună şi permite circulaţia autovehiculelor în condiţii de siguranţă. DJ 119 are două benzi de circulaţie, suprastructura realizată din beton asfaltic, nu are şanţurile de scurgere a apei ;

-          Drumul comunal DC 194 cu o lungime de 1,50 km în interiorul comunei. Drumul DC 194 face legatura între DN 15 şi DJ 119 B, are o banda de circulaţie, calea de rulare este din îmbrăcăminte asfaltică uşoară, şanţurile sunt funcţionale.

 

-          De asemenea, comuna Hemeiuş deţine reţele de:

§  Drumuri satesti si comunale în lungime de 36255 metri,

§  Drumuri de exploataţie agricolă în lungime de 34,500 km

 

Din întreaga retea de drumuri locale doar 10938 metri au îmbrãcãminte din beton asfaltic, iar 25317 metri  sunt drumuri din balast si pãmânt.

 

 Pentru anul 2018 sunt in curs de derulare urmatoarele proiecte:

A.   „Modernizare drumuri de interes local in comuna Hemeius, judetul Bacau", in lungime de 4,911 km.

Proiectul este finantat in cadrul programului  Național de Dezvoltare Locală 2014-2020 Măsura M07 – Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale, Submăsura 7.2. Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică.

La aceasta data proiectul este intocmit, s-au obtinut avizele, s-a depus cererea de finantare, s-a semnat contractul de finantare si se verifica documentele de catre AFIR IASI in vederea desfasurarii licitatiei.

 

Vor fi modernizate sau asfaltate urmatoarele strazi:

o   D.S. 1278 Lilieci + D.S.1279 Lilieci (Strada Hotarului) – de la km 0+040-1+125 lungime 1.085,00 m

o   D.S. 765 Lilieci (Strada Luncii) – lungime 345,00 m

o   Drum Comunal 194 Hemeius-Lilieci – de la km 0+300-1+180  lungime 880,00 m

o   Drum satesc 160/1 (Strada Aleea Parcului)  – de la  km 0+170-0+505-  lungime 335,00 m

o   D.S. 260/1 (Strada Luminii) – lungime 300,00 m

o   D.S. 383 Hemeius (Strada Bisericii) – de la km 0+260- 0+490 - lungime 230,00 m

o   D.S. 403  Hemeius (Strada Bisericii) – lungime 70,00 m

o   D.S. 551  Hemeius (Strada Codrului ) – lungime 280,00 m

o   D.S. 81  Fantanele (Strada Aleea Teilor ) – lungime 215,00 m

o   D.S. 117  Fantanele (Strada Aleea Teilor) – lungime 216,00 m

o   D.S. 56  Fantanele (Strada Caisilor ) – lungime 250,00 m

o   D.S. 229  Fantanele (Strada Izvorului ) – lungime 570,00 m

o   D.S. 340  Fantanele (Strada Izvorului ) – lungime 135,00 m

          

B.„Modernizare drumuri prin asfaltare in comuna Hemeius, judetul Bacau".

La aceasta data se desfasoara licitatia pentru desemnarea firmei care va executa lucrarea pe cei 6,135 km.

Vor fi asfaltate urmatoarele strazi:

-         Str. Izvorul Alb = 524 metri,

-         Str. Holban = 174 metri,

-         Str. Gr. Tabacaru =  661 metri,

-         Str. Visinilor = 264 metri,

-         Str. Primariei = 320 metri,

-         Str. Prisacii = 266 metri,

-         Str. Catinei = 822 metri,

-         Str. Aleea Parcului = 305,

-         Str. Pajistei = 736 metri,

-         Str Pastorilor = 832 metri,

-         Str.  Islazului = 412 metri

-         Str.  Crinului = 246 metri,

-         Str.  Lacului = 196 metri,

-         Str. Noua = 377 metri.

De asemenea, pe tot parcursul anului se vor desfasura lucrari de intretinere prin balastare a drumurilor care nu vor fi modernizate prin asfaltare.

 

1.2 Poduri

 

          Podul de la Biserica Hemeiuş nu face faţã traficului greu  fiind deteriorat ca urmare a fenomenelor meteo extreme din vara anului 2016.

          Avem intocmit proiect pentru refacerea podului precum si pentru consolidarea taluzului de pe langa str. Crizantemei.

 

1.3 Semnalizare rutiera, numere imobil, supraveghere video

         

 Toate strazile din comuna au fost redenumite, s-au aplicat la toate intersectiile placute insicatoare cu denumirea strazilor.

          S-au achizitionat si montat un numar de 40 cosuri de gunoi de capacitate mare (60 l), s-au confectionat si montat 5 containere pentru colectarea materialelor plastice care au contribuit la pastrarea curateniei si respectarea regulilor de igiena,

S-au achizitionat si montat un numar de 24 de indicatoare rutiere si 4 oglinzi pentru fluidizarea traficului si  s-au montat aproximativ  90% din cele 3600 de numere imobil si placute cu denumirea strazilor

          Supravegherea video este asigurata prin cele 20 de camere de supraveghere.

Intentionam sa extindem reteaua astfel:

-la reteaua existenta se vor  achizitiona un numar de 4 camere cu infrarosu,

-se extinde reteaua catre satul Hemeiuș ( fosta zona Andrieșești ) cu 2300 m si de la str, Crinului spre Bacău cu 500 metri și 6 camere cu infraroșu;

 

 

1.4 Altele

 

-Lucrarile de deszapezire pe cei 43 km de drum satesc au asigurat buna desfasurare a traficului in iarna 2016-2017, este contract semnat pentru iarna  2017-2018,

-s-a semnat contractul de achizitionare a unui numar de 10 statii de maxi taxi care vor asigura cetatenilor comunei conditii civilizate si de siguranta cu termen 01.03.2018,

-s-a semnat contractul de achizitionare a unei autoutilitare in valoare de 24000 euro.Autoutilitara este necesara pentru executarea lucrarilor de intretinere si modernizare spatii verzi apartinand domeniului public al comunei,

-pentru achizitionarea unui buldoexcavator prin GAL PLAIURILE BISTRITEI, comunei i s-a repartizat suma de 63000 euro, cu cofinantarea de la bugetul local. Documentatia este depusa la GAL Plaiurile Bistritei in vederea analizarii,

 

2. Alimentarea cu apă

 

Comuna Hemeiuş deține un sistem de alimentare cu apă, cu o lungime a rețelei de distribuție de  7,8 km, in localitatea Fintinele. A fost construită în anul 2007, deservește 269 de gospodării.

 Rețeaua de apă deține în acest moment autorizație de funcționare de la direcția de Sănătate Publică.

 

In satele Hemeius si Fintinele este edificata retea de alimentare cu apa finalizata in anul 2016 insa datorita parametrilor biologici si chimici ai apei am fost nevoiti sa achizitionam o statie de tratare a apei potabile.

Lucrarea este in curs de executie cu termen de finalizare 01.04.2018

 

-          Sistemul de alimentare cu apă mai cuprinde 1 rezervor de apă de 100 mc cu staţie de clorinare încorporată, amplasat în satul Fântânele, operabil din 2010.

-          1  rezervor de 300 mc cu staţie de clorinare încorporată, în Hemeiuş, recepţionat însă nu operează întrucât reţeaua de distribuţie nu este finalizată

-          4 puţuri de adâncime forate în islazul comunal.

 

3. Sistemul de canalizare

Comuna Hemeiuş nu deține un sistem de canalizare pentru ape uzate. Exista studiu de fezabilitate si proiect tehnic pentru cateva tronsoane de canalizare in lungime de 29 km in cadrul proiectului Consiliului Judetean Bacau Termenul pentru finalizarea intocmirii proiectului este anul 2020.

          S-a efectuat receptia lucrarilor de canalizare de pe str. Ion Simionescu, str. Garii, str. Sf. Gheorghe, str. Rozelor, str. Hotarului.

 

4. Alimentare cu gaz metan

 

Comuna Hemeius detine o retea de distributie gaze naturale având o lungime de  17 km, executaţi de către Primăria Hemeiuş la care se mai adauga cca 21 km executaţi de-a lungul drumurilor aflate în proprietate privată. Reţeaua de gaz metan deserveşte 655 de gospodării.

 

In anul 2017 a fost extinsa reteaua cu inca 1,5 km.

Pentru anul 2018 intentionam sa extindem reteaua de alimentare cu gaz pe strazile:

- Gradinarilor = 900 metri,

- Liliacului = 350 metri

- Fintinelor = 1000 metri,

- Prunului = 200 metri.

 

5. Alimentare cu energie electrică si iluminat public

           

          Energia electrică necesară consumatorilor este asigurată din sistemul energetic național.

 

Intentionam ca in anii 2018-2019 sa depunem cereri de finantare prin fonduri europene pentru  extinderea reţelei de energie electrică cu 5,48 km  în zonele în care s-a construit recent:

-          Str Luncii – 980 m

-          Str. Plopilor – 700 m

-          Str. Gradinarilor – 900 m,

-          Str. Noua 700 m,

-          Str. Bistriciora – 400 m,

-          Str. Catinei – 1000 m,

-          Str. Liliacului ( Hemeius) - 600 m  

-          str.   Liliacului  ( Fintinele) – 400 metri

           

In prezent se afla in curs de implementare proiectul de inlocuire a lampilor care asigura iluminatul nocturn cu lampi de tip LED care asigura un iluminat modern si cu costuri mult mai reduse, incepand cu str. ION SIMIONESCU si str. GARII.

 

2. INVATAMANT, CULTURA, SANATATE

 

2.1 SCOLI

Se lucreaza la intocmirea documentatiilor in vederea depunerii cererilor de finantare, prin fonduri europene pentru obiectivele:

 1.Sistem integrat de management energetic a obiectivului Scoala Gimnaziala clasele I-VIII GRIGORE TABACARU, amplasata in satul Hemeius, comuna Hemeius,judetul Bacau.

2.Sistem integrat de management energetic a obiectivului Scoala Gimnaziala clasele I-VIII ION SIMIONESCU , amplasata in satul Lilieci, comuna Hemeius,judetul Bacau.

Pentru scolile din satul Hemeius (Andriesesti) si Fintinele suntem in curs de obtinere a Avizului conform al Ministerului invatamantului pentru schimbarea destinatiei spatiilor scolare mai sus mentionate astfel:

        * la scoala din satul Hemeius (Andriesesti)  se vor amenaja un loc de joaca pentru copii in suprafata de 600-800 mp si un teren de minifotbal,

          * la scoala Fintinele – se va amenaja o casa praznicala si o camera mortuara.

2.2 CAMINUL CULTURAL

-S-au executat lucrari de mici reparatii, s-a montat o centrala termica pe gaze,

-s-a dotat caminul cultural cu 200 scaune noi care dau un aspect placut si civilizat caminului cultural,

-activitatile desfasurate pana in prezent constituie un semnal bun al reinvierii activitatilor culturale si sportive in comuna,

 

2.3 DISPENSAR UMAN

  Lista Obiectivelor de Investitii si sumele alocate acestora pentru finantarea Programului National de Dezvoltare Locala (PNDL II) in perioada 2017-2020, - stadiu 19.07.2017 , la pozitia 68, judetul BACAU, se regaseste obiectivul de investitii DISPENSAR UMAN COMUNA HEMEIUS cu alocarea de la bugetul de stat a sumei de 1.296.966,00 lei,

- in urma sedintei Consiliului local s-au desfasurat activitati de intocmire a documentelor necesare finantarii derularii investitiei programului,

-Proiectul este depus la Ministerul dezvoltarii in vederea verificarii,

2.4 CULTE

- Sustinerea financiara a celor 5 parohii din comuna

3. ALTE PROIECTE

3.1 IGIENIZAREA SEDIULUI PRIMARIEI

-s-a igienizat sediul primariei si s-au imbunatatit aspectul si conditiile de relatii cu publicul,

-s-a montat un numar de 14 aparate de aer conditionat,

-s-au finalizat lucrarile de construire a unui foisor in curtea primariei necesar desfasurarii in conditii civilizate a activitatilor legate de oficierea casatoriilor civile,

 

3.2 Activitati legate de Ziua comunei si Sarbatoarea pomului de iarna

- Pentru Sarbatoarea pomului de iarna s-a alocat suma de 15000 lei in anul 2016 si 10000 lei in anul 2017. Sumele au fost folosiea pentru plata programului artistic, sonorizare, cadouri copii (in special din sponsorizari),

- Ziua comunei – s-au facut plati pentru programul artistic, achizitionarea de cupe si medalii,

-s-au premiat cele 18 cupluri care au implinit 50 ani de la casatorie,

 

3.3 Terenul de sport din islaz

-s-a semnat contractul de proiectare si s-a receptionat proiectul pentru teren care va cuprinde amenajare suprafata de joc, plasa de protectie, banca de rezerve, tribuna 50 locuri, vestiare, WC ecologic, instalatii sanitare, bransament apa, racord canalizare

3.4 Plantare si doborare arbori

- s-au plantat un numar de 120 tuia si 100 metri liniari de bucsus

- s-au doborat un numar de 7 arbori de talie mare care puneau in pericol siguranta rutiera si populatia din zona,

 

3.5 Desinsectie

- s-au executat lucrari de dezisectie a 600 ha teren din intravilanul comunei pentru combaterea tantarilor,

3.6 Dotarea SVSU

- s-au achizitionat costume, casti ,materiale de protectie, bocanci pentru Serviciul voluntar

3.7 Site primarie

-Culegere de date, propuneri pentru un nou site al primariei, inclusiv filmare cu drona. Filmarea cu drona se regaseste pe site-ul primariei comunei Hemeius.

3.8 Intabularea bunurilor apartinand domeniului public

-s-au intabulat rapa, primaria, drumuri si alte imobile apartinand domeniului public al comunei Hemeius,

- in anul 2017 s-a semnat contractul pentru intabularea tuturor drumurilor satesti si comunale,

 

3.9 Islazul comunal

 

 

Se desfasoara activitati de intocmire a amenajamentului pastoral necesar stabilirii taxei de concesionare a islazului comunal in loturi de cate 10 ha.

Fișiere atașate

Înapoi


Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Legea 17/2014

 

Ordin nr.311 din 2020

 

Informare COVID-19

Inventarul domeniului public