Galerie foto Galerie video Carte de oaspeti SIPOCA

Varianta Ocolitoare

PENTRU PERSOANELE CARE  AU SUPRAFETE EXPROPRIATE PENTRU CONSTRUIREA VARIANTEI OCOLITOARE BACAU

 

DATE DE CONTACT

– ing. ALEXANDRU de la CNAIR, 

       alexandruadrian2005@yahoo.com

AFIR

Agricultura

Suprafata teritoriului administrativ al comunei Hemeiuş este de 2791 ha din care intravilan 506 ha reprezentând 18,13% din total suprafata teritoriu administrativ şi 2285 ha în extravilan, reprezentând 81,87%.

            Una din ramurile economiei din comuna Hemeiuş este agricultura, fiind favorizată de relieful prielnic, clima potrivită precum şi de fertilitatea solului.

            Aici se cultivă grâu, porumb, mei, ovăz, floarea soarelui, secară, sfeclă de zahăr, cartoful, cânepă.

            Creşterea animalelor este facilitată de existenţa fâneţelor şi păşunilor. Pe teritoriul comunei se cresc bovine, ovine, cabaline, porcine. Prezente în toate gospodăriile localnicilor sunt păsările domestice.

 

            Suprafaţa totală a comunei Hemeiuş, în 2012, era de 2791 ha, din care:

-          suprafaţă agricolă 1330 ha, după modul de folosinţă:

- suprafaţă arabilă: 1047 ha

- suprafaţă cu livezi şi pepiniere pomicole: 7 ha

- suprafaţă cu vii şi pepiniere pomicole: 5 ha

suprafaţă păşuni: 235 ha

- fâneţe: 36 ha

 

-          terenuri neagricole: 1461 ha, din care:

- păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră: 933 ha

ape şi bălţi: 146 ha

- construcţii: 271 ha

căi de comunicaţii şi căi ferate: 89 ha

- terenuri degradate şi neproductive: 22 ha

 

Suprafaţa totală în proprietate privată, în 2012: 1494 ha, din care

-          agricolă1231 ha

-          neagricolă: 263 ha

-          păduri: 10 ha

-          ape şi bălţi: 5 ha

-          construcţii: 242 ha

-          căi de comunicaţie: 2 ha

-          terenuri degradate şi neproductive: 4 ha

 

            Ponderea în cadrul suprafeței totale a comunei Hemeiuş este deținută de terenul agricol, cu 48%. Terenul forestier deține 33%, restul de 19% fiind ocupat de construcţii, ape şi bălţi, căi de comunicaţie şi terenuri neproductive.

 

Nu există lucrări de îmbunătățiri funciare în comuna Hemeiuş. De altfel, în ultimii ani nu s-au efectuat niciun fel de acțiuni de îmbunătățiri funciare. Cauzele care au condus la acestă situație sunt specifice acestui sector, sunt cauze general valabile pentru întreaga suprafața agricolă a țării însă aplicabilitatea lor locală a fost deplin dovedită: divizarea marilor suprafețe agricole, furturile și vandalizările din patrimoniu, uzura fizică și morală a echipamentelor și dotărilor, lipsa fondurilor de întreținere și exploatare, lipsa fondurilor pentru investiții noi, conștientizarea deficitară a unor specialiști și a unor structuri cu putere de decizie din agricultură cu privire la importanța majoră a lucrărilor de îmbunătățiri funciare. Efectele lipsei acestor lucrări se referă în special la eroziunea și degradarea accentuată a solului cu efecte dezastruoase pe termen lung. (Unele cercetări arată că spălarea prin eroziune a numai 1 cm de sol de pe terenul arabil conduce la o pierdere de cca 150 tone de sol; îndepărtarea stratului superior al solului are ca efect scăderea fertilității terenurilor cultivate, prin pierderea parțială sau chiar totală a elementelor nutritive, etc)[1].

Cursurile de apă aflate pe teritoriul comunei nu se află în proprietatea comunei Hemeiuş ci a Apelor Române.

Aceste cursuri de apă – exemplul este pârâul Limpedea,  pe o lungime de 8 km, necesită amenajări (îndiguiri, protecţie de maluri, amenajări ale albiei, lucrări anuale de decolmatare, lucrări executate de către RA Apele Române.

 

            Suprafața agricolă după dimensiunea exploatațiilor are următoarea structură:

 

DIMENSIUNEA EXPLOATAȚIEI

SUPRAFAȚA /HA

PONDEREA ÎN TOTAL EXPLOATAȚIE

0-5 HA

1054,15 ha

5-10 HA

36,21 ha

5 exploatații

10-20 HA

14,15 ha

1 exploataţie

20-50 HA

103,03 ha

3 exploataţii

50-100 HA

-

-

PESTE 100 HA

122,46 ha

1 exploataţie

 

            După cum se observă din tabelul de mai sus, cea mai mare parte a exploataţiilor agricole este cuprinsă în categoria 0-5 ha, fiind ferme de subzistență. Explicația dimensiunilor reduse este dată de rațiunea economică, în primul rând. Micii proprietari nu pot susține financiar lucrările necesare de la înființarea culturilor până la recoltare. Nu sunt resurse bănești pentru input-uri (semințe, insecticide, pesticide etc), pentru lucrările mecanizate, pentru utilajele de lucrări sau instalații de irigare. De cele mai multe ori micii proprietari închiriază utilajele necesare ceea ce mărește costurile de producție. Unul dintre principalele dezavantaje ale acestui fapt este dependența de disponibilitatea deținătorilor de utilaje de a le închiria. Această dependență se reflectă în primul rând în graficul de timp. Dat fiind faptul că lucrările care necesită un anumit tip de utilaje se desfășoară în aceeași perioadă, de cele mai multe ori aceste utilaje nu sunt diponibile decât cu întârzieri, fapt care duce la decalaje de timp și implicit la pierderi de producție. Utilajele închiriate sunt, în majoritatea cazurilor, cu un grad mare de uzură fizică iar parametrii tehnici sunt depășiți ceea ce implică din nou pierderi în procesul de producție.

            Acestea sunt câteva dintre motivele pentru care majoritatea agenților economici din comuna Hemeiuş, în special cei care activează în agricultură au ales (mai corect spus, au fost nevoiți să aleagă) fermele de subzistență.

 

Structura producţiei agricole în comună, conform Registrului agricol 2013 este următoarea:

 

— Suprafaţa cultivată şi producţia vegetală – cereale, plante oleaginoase, legume, viţa de vie, păşuni, nutreţuri, fâneţe:

-          CEREALE = 95,78 ha, 383 tone

-          PLANTE OLEAGINOASE = 140,00 ha, 630 tone

-          LEGUME= 44,70 ha, 569,5 tone

-          VIŢA DE VIE = 12,00 ha, 360 tone

-          PĂŞUNI NUTREŢURI, FÂNEŢE = 277 ha, s-au cultivat 30,00 ha, s-au obtinut 1500 tone

— Efectivele de animale şi producţia animală,  – bovine, porcine, ovine şi caprine, păsări.

- bovine = 187 capete din care vaci cu lapte = 29 capete, cu 41441 litri,.

- porcine = 311 csapete, cu 4211 kg carne,

- ovine = 560 capete din care oi mame = 388 capete, cu 12400 litri

-  caprine = 275 capete din care capre mame= 244 capete, cu 9765 litri,

- păsări = 142000, inclusiv AVICOLA, cu 28400000 ouă si 150 tone carne

 

În comuna Hemeiuş există Asociaţia crescătorilor de animale.

Familii de albine: în comună sunt 15 proprietari cu 566 familii de albine.

 

UTILAJE:

-         TRACTOARE = 52 buc. din care 2 de 30 CP, 14 buc. de 45 CP, 17 buc. de 50 CP, 14 buc. de 65 CP,  2 tractoare grele , 2 rutiere

-         MOTOCULTOARE = 2 buc.

-         COMBINE PAIOASE = 6 buc.

-         ALTE COMBINE = 6 buc.

-         PLUGURI = 12 buc.

-         GRAPE CU DISCURI = 10 buc.

-         SEMANATORI PAIOASE = 7 buc.

-         SEMANATORI PRASITOARE = 8 buc.

-         PRESE DE BALOTAT = 2 buc.

-         REMORCI CU TRACTOR = 19 buc.

 

Înapoi


Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Chestionare

Cum apreciati actuala administratie ?

Foarte buna

Buna

Sub asteptari

Votează