Galerie foto Galerie video Carte de oaspeti

CORONAVIRUS

SIPOCA AFIR

Anunț privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021
2020-12-10 14:45:13

Anunț privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021

Se aduce la cunostinta publica, in conditiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala, republicata, ca urmeaza a se supune dezbaterii autorităților publice deliberative, Proiectul de

hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 2021, in baza raportului de specialitate si referatului de aprobare cu documentatia aferenta, proiect care se posteaza pe site-ul oficial al

Prrmariei comunei Hemeiuș la adresa www.primariahemeius.ro si se afiseaza la sediul Primariei comunei Hemeiuș.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 pot fl trimise , in scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la actul normativ prezentat in anexa, pe adresa Primariei comunei Hemeiuș, sat Hemeiuș, strada Ion SImionescu, nr.221, judetul Bacau, pe fax 0234/217 675, sau prin posta electronica la adresa de e-mail: contact@primariahemeius.ro, pana la data de 18 decembrie 2020, avand in vedere starea de alerta decretata de Presedintele Romaniei.

 

Fișiere atașate

Înapoi


Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Legea 17/2014

 

Ordin nr.311 din 2020

 

Informare COVID-19

Inventarul domeniului public