Galerie foto Galerie video Carte de oaspeti SIPOCA

Varianta Ocolitoare

PENTRU PERSOANELE CARE  AU SUPRAFETE EXPROPRIATE PENTRU CONSTRUIREA VARIANTEI OCOLITOARE BACAU

 

DATE DE CONTACT

– ing. ALEXANDRU de la CNAIR, 

       alexandruadrian2005@yahoo.com

AFIR

Ședință ordinară a Consiliului local în data 19 decembrie 2018, ora 12:00
2018-12-17 15:09:25

Ședință ordinară a Consiliului local în data 19 decembrie 2018, ora 12:00

                      In conformitate cu prevederile art.39 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala republicata,va invitam sa participati la lucrarile sedintei ordinare a consiliului local in data de  19 decembrie 2018 , ora  12 ,00  in sala de sedinte a Primariei Hemeius, cu urmatoarea ordine de zi :

 

 

                     1.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018.  Proiect initiat de dl.primar Sava Constantin.

                     2. Proiect de hotarare privind aprobarea deblocarii   definitive  a unei sume din excedentul anilor precedenti, pentru obiectivul „MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC” Proiect initiat de dl.primar Sava Constantin.

                     3.Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale  si alte taxe asimilate acestora, nivelurile pentru valorile impozabile precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2019. Proiect initiat de dl.primar Sava Constantin.

                    4. Proiect de hotarare privind stabilirea taxei de salubritate pentru activitatea de colectare si transport a deseurilor menajere cu exceptia celor toxice, periculoase sau cu regim special in anul 2019. Proiect initiat de dl.primar Sava Constantin.

                     5.Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii Manifestarilor Culturale si Artistice ce se vor desfasura cu ocazia Sarbatorilor de Iarna in  comuna Hemeius ,judetul Bacau. Proiect initiat de dl.primar Sava Constantin.

                   6.Proiect de hotarare privind aprobarea  Planului Urbanistic General  al comunei Hemeius ,judetul Bacau. Proiect initiat de dl.primar Sava Constantin.  

                   7.Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale catre Asociatia GAL”Plaiurile Bistritei”. Proiect initiat de dl.primar Sava Constantin.

        8.Proiect de hotarare privind aprobarea  executiei  lucrarilor si ocuparea temporara a terenului in  suprafeta  de 520 mp,categoria de folosinta pajisti permanente din domeniul privat al comunei  – pentru obiectivul “Alimentare cu energie electrica hala de productie apartinand SC Tecnostamp Triulzi East Europe SRL- lucrari in instalatia de utilizare”faza PT+CS+PAC. Proiect initiat de dl.primar Sava Constantin.

        9.Proiect de hotarare privind  acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute  catre SC DELGAZ GRID SA asupra  terenului pasune, in suprafata de 24,28 mp apartinand domeniului privat al comunei Hemeius,judetul Bacau , in vederea executarii lucrarii  Alimentare cu energie electrica hala de productie apartinand SC Tecnostamp Triulzi East Europe SRL”din comuna Hemeius,judetul Bacau-tarif de racordare. Proiect initiat de dl.primar Sava Constantin

        10.Diverse

 

Secretar comuna ,

ADINA-CAMELIA  CIUCHI

                                                                                                   

 

Pentru comisii :   .12.2018,ora.............  ­ toate comisiile isi vor desfasura activitatea in sala de sedinte a primariei .

Fișiere atașate

Înapoi


Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Chestionare

Cum apreciati actuala administratie ?

Foarte buna

Buna

Sub asteptari

Votează