Galerie foto Galerie video Carte de oaspeti SIPOCAAFIR

Ședință ordinară a consiliului local in data 20 octombrie 2017 , ora 12.0
2017-10-16 00:00:00

Ședință ordinară a consiliului local in data 20 octombrie 2017 , ora 12.0

In conformitate cu prevederile art.39 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala republicata,va invitam sa participati la lucrarile sedintei ordinare a consiliului local in data   26 octombrie  2017 , ora 12,00  in sala de sedinte a Primariei Hemeius, cu urmatoarea ordine de zi :

                                

               1.Proiect de hotarare privind acoperirea definitiva din excedentul bugetar  al anilor precedenti, a deficitului,in cadrul sectiunii de dezvoltare. Proiect initiat de dl.primar Sava Constantin.

          2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

pentru anul 2017. Proiect initiat de dl.primar Sava Constantin.

                3. Proiect de hotarare privind sustinerea  financiara a parohiei  Romano-Catolice »Sf.Gheorghe »  din satul Lilieci,comuna Hemeius,judetul Bacau. Proiect initiat de dl.primar Sava Constantin.

                4. Proiect de hotarare privind stabilirea si aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din comuna Hemeius. Proiect initiat de dl.doamna consilier Daviduta Antonina.

                 5.Proiect de hotarare privind asigurarea finantarii de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL,pentru proiectul Dispensar Uman,comuna Hemeius,judetul Bacau. Proiect initiat de dl.primar Sava Constantin.

                6.Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Dispensar Uman comuna Hemeius,judetul Bacau.Proiect initiat de dl.primar Sava Constantin.

                7.Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de Avizare Lucrari de Interventie  pentru obiectivul de investitii „Sistem integrat de management energetic prin reabilitare si modernizare la Scoala  Gimnaziala Ion Simionescu ,sat.Lilieci,comuna Hemeius,judetul Bacau .Proiect initiat de dl.primar Sava Constantin.

              8. Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale catre Asociatia GAL”Plaiurile Bistritei”. Proiect initiat de dl.primar Sava Constantin.

 

             9.Diverse

Înapoi


Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Chestionare

Cum apreciati actuala administratie ?

Foarte buna

Buna

Sub asteptari

Votează