Galerie foto Galerie video Carte de oaspeti

CORONAVIRUS

SIPOCA AFIR

Obligație pentru propietarii și deținătorii de terenuri în perimetrul și în vecinătatea ariei naturale protejate
2020-04-13 10:15:30

Pe teritoriul comunei Hemeiuș se suprapune partial aria naturală protejată ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhusi-Bacau-Beresti, pentru care planul de management existent a fost aprobat prin OMM nr.2681/2012.
Ordonanta de Urgenta nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, cu modificiirile si completările ulterioare, prevede la art. 21, alin. ( 4) Respectarea planurilor de management si a regulamentelor este obligatorie pentru administratorii ariilor naturale protejate, pentru autoritdtile care reglementeaza activitdti pe teritoriul ariilor naturale protejate, precum si pentru persoanele fizice si juridice care dețin sau
care administreazd terenuri si alte bunuri si/sau care desfasoarii activități in perimetrul si in vecinatatea ariei naturale protejate, iar la alin. (5) Planurile de amenajare a teritoriului, cele de dezvoltare localii si nationalii, precum si orice alte planuri de exploatare/utilizare a resurselor naturale din aria naturala protejata vor fi armonizate de catre autoritățile emitente cu prevederile planului de management.
 Proprietarii si detinatorii de terenuri in perimetrul si in vecinlitatea ariei naturale protejate ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhusi­ Bacau-Beresti au obligatia de a respecta prevederile planului de management.

Înapoi


Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Informare COVID-19