Galerie foto Galerie video Carte de oaspeti SIPOCA

Varianta Ocolitoare

PENTRU PERSOANELE CARE  AU SUPRAFETE EXPROPRIATE PENTRU CONSTRUIREA VARIANTEI OCOLITOARE BACAU

 

DATE DE CONTACT

– ing. ALEXANDRU de la CNAIR, 

       alexandruadrian2005@yahoo.com

AFIR

Propunere de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2020
2020-02-05 15:53:51

Propunere de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2020

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aducem la cunostinta publicului Proiectul de hotarare 
nr. 7/2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Hemeius, judetul Bacau, pentru anul 2020- initiator primar, Constantin Sava, proiect ce urmeaza a fi supus aporbarii Consiliului local al comunei Hemeius.
Proiectul de hotarare poate fi consultat :
-pe site-ul Primariei comunei Hemeius la adresa: www.primariahemeius.ro/proiectehcl;
- la sediu Primarie comunei Hemeius, judetul Bacau. 
In termen de 10 zile de la data afisarii prezentului, respectiv pana la data de 14.02.2020 inclusiv, cei interesati pot depune, la sediul Primariei comunei Hemeius, judetul Bacau, prin posta, fax sau e-mail, propuneri, sugestii si recomandari pe marginea proiectului de hotarare supus dezbaterii, specificand articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se refera. 
In data de 10.02.2020, ora 9, in sala de sedinte a Primariei comunei Hemeius, judetul Bacau, va avea loc dezbaterea publica referitoare la Proiectul de hotarare nr. 7/2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Hemeius, judetul Bacau, pentru anul 2020 

Înapoi


Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Chestionare

Cum apreciati actuala administratie ?

Foarte buna

Buna

Sub asteptari

Votează